ADB och SvSHK

SvSHK är en så kallad specialklubb som har rasansvaret för bayersk och hannoveransk viltspårhund. Under SvSHK har rasklubben för ADB bildats 2016 och 2017 gjordes ett avtal mellan klubbarna för att reglera mellanhavandena där vi b.la delegerades rasansvaret. Specialklubben har haft formellt ansvar för spårprov och drevprov och de har även skött om ADB klubbens registrering av prov samt mottagit inbetalda avgifter för dessa mm. För detta har ADB klubbens medlemmar dessutom betalt en del av medlemsavgiften till SvSHK (100kr/medlem). Under åren har detta förhållande diskuterats, ifrågasatts och kritiserats från olika håll. Det hela drevs till sin spets vid årsskiftet och vid årets val till SvSHKs styrelse där ADB klubbens medlemmars rösträtt ifrågasattes av SvSHK och slutligen beviljades rösträtt av SKK.  

Efter klagomål från olika parter har nu SKK bestämt att den nuvarande uppdelningen inte följer deras regler och riktlinjer och vi måste ändra det förhållandet. Förenklat kan man säga att vi ställts inför två val, gå samman eller skilja oss.  

Det SvSHK och ADB klubben nu gemensamt kommit fram till är att skilja oss helt. ADB klubben kommer nu att bli en avtalsansluten rasklubb under SKK och övertar därmed hela ansvaret för rasen ADB och de prov som finns anknutna. ADB kommer få rätt att fortsatt gå elitspåret och även genomföra elitspårprov i egen regi. Det gör även att ADB klubbens medlemmars rösträtt i SvSHK upphör.   

Rulla till toppen