Uttagning till internationella tävlingar för Schweisshundar

Alla hundar som skickas till internationella tävlingar bör ha erhållit 1-3 pris på SvSHK’s Praktiska Eftersöksprov.

Endast i undantagsfall skickas hundar som inte erhållit pris. Dessa skall då vara välkända som kompletta eftersökshundar av domarna för Praktiska provet.

Jaktprovskommittén där minst en av medlemmarna skall vara godkänd domare för praktiska provet utser ett förslag som senare godkänns formellt av styrelsen för SvSHK.

Om jaktprovskommittén inte innehåller en domare för praktiska provet skall en domare för praktiska provet adjungeras.

Turordning för uttagning av ekipage går till enlig följande:

  • Hunden bör vara i åldern 5 – 8 år och skadefri, äldre hundar prioriteras framför en yngre.
  • Hunden och föraren skall ha erfarenhet och vara mycket väl fungerande eftersöksekipage i alla avseende på samtliga svenska klövvilt.
  • Eftersöksrapporter skall vara inskickat till SvSHK
  • Poängen i momenten spårning, löst arbete och avslut skall avgöra vilken hund som väljs ut. Poängen i momentet samarbete skall endast användas som särskilljning om två hundar har lika poäng.
  • Hänsyn skall tas till vid vilken ålder en hund genomförde godkänt prov.
  • Vid lika poäng skall den äldre hunden prioriteras.
  • Ekipage får representera SvSHK vid flera tillfällen, exempelvis om en hund erhållit första pris och inga andra hundar erhållit första pris kan samma ekipage skickas flera gånger.
  • Om föraren av vald hund inte har erfarenhet av provformen och traditionen på kontinenten så skall denna erbjudas information och stöttning av en förare med erfarenhet av detta före avresa.
  • Vid alla internationella mästerskap skall SvSHK i största möjliga mån vara representerade enligt inbjudans föreskrifter både gällande hund,förare, domare. Etc.
  • SvSHK skall bistå med minimum kostnaden för resa och logi för deltagarna.

SvSHK’s Jaktprovskommite 2023-08-08
Fastställt SvSHK Styrelse 2023-09-27

Rulla till toppen