Prov och tävling

Viltspårprov

Svenska Schweisshundklubben har ett stort antal duktiga domare som dömer viltspår i olika klasser. Vi dömer alla raser och du som vill starta din hund på prov tar direkt kontakt med den domare du önskar gå för. Nedan finns listor på de domare som dömer för klubben.

Öppen och anlagsklass

Priset för öppen och anlagsklass är från och med 2024-05-01 500 kr och betalas direkt till domaren.
Regelverk för viltspår som gäller från 2022-01-01 – 2026-12-31. (Uppdaterad 2022-02-20)

Lista över klubbens domare. (Uppdaterad 2024-02-27)

Elitspår

Priset för elitspår är från och med 2024-05-01 550 kr och betalas direkt till domaren.
Regelverk för elitspår som gäller 2023-01-01 – 2026-12-31.  (Uppdaterad 2023-01-08)

Riktlinjer för elitspårdomare Antaget av SvSHK styrelse 2023-08-13

Lista samt karta över klubbens domare(Uppdaterad 2024-02-27)

Anlagsprov eftersök rovvilt

Priset för Anlagsprov eftersök rovvilt är 500 kr och betalas direkt till domaren.

Regelverk för anlagsprov som gäller 2023-01-01 – 2026-12-31.  (Uppdaterad 2023-01-08)

Lista samt karta över klubbens domare. (Uppdaterad 2022-08-13)

Eftersöksrapport

Avelsråden sammanställer årligen eftersöksstatistik för våra hundar som en viktig del av vårt internationella samarbete.
Skicka årligen in rapporten till våra avelsråd!

Eftersöksrapporten finns nu som ett webformulär.
OBS! Från 2022-01-01 är ”Spårålder” tillagt samt ”Kontrollsök” flyttat och anges som del av totala antalet eftersök. 

Praktiskt Eftersöksprov

Regelverk för praktiska eftersöksprovet som gäller 2023-01-01 – 2026-12-31.  (Uppdaterad 2023-01-08)

PM Utbildning till domare för Praktiskt Eftersöksprov Antaget av SvSHK styrelse 2023-09-27

Domaranvisningar för Praktiskt Eftersöksprov Antaget av SvSHK styrelse 2023-09-27

Här hittar du kontaktperson för information och anmälan.

Prislista viltspårprov

En ny prislista för viltspårprov finns här som ifyllbar PDF. (Reviderad 2022-02-22)
OBS! Måste öppnas i Acrobat Reader då de flesta webbläsare inte stöder PDF-formulär.

Ifylld blankett mailas till provreg@svshk.og.

Prislistan är endast är till för våra domare, därför behövs ett särskilt lösenord för att kunna öppna den.
Om du är domare så skicka ett mail till provreg@svshk.org för att få lösenordet.

Rulla till toppen