Kallelse till Svenska Schweisshundklubbens årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Schweisshundklubbens årsmöte 2021 lördag 15 maj från kl 09.00 till måndag 17 maj kl 22.00.

Notera att de flesta av dokumenten nedan har uppdaterats eller lagts till 2021-05-11 och 2021-05-13.

Obs! Enligt klubbens stadgar måste du vara minst 16 år för få rösträtt under årsmötet. Det innebär att du måste fylla 16 år under 2021 eller vara äldre.

Kallelse med detaljer och övriga mötesdokument:

Rulla till toppen