Bli medlem i Svenska Schweisshundklubben och stöd arbetet med våra raser.

MedlemsavgifterHuvudmedlem 300 kr Familjemedlem 50 kr

Ja, jag vill bli medlem i Svenska Schweisshundklubben

Ja, jag vill bli familjemedlem i Svenska Schweisshundklubben

Vanliga frågor och svar

Klicka här om du vill avsluta ditt medlemskap eller göra en adressändring

Medlemskap för valpköpare

Har du köpt valp?

Klubben erbjuder ett års (kalenderår) gratis medlemskap för valpköpare, om du inte tidigare har varit medlem, enligt följande regler:

  • Valpköpare, oavsett svenska eller utländska har rätt till ett års gratis medlemskap.
  • Import av utlandsuppfödd hund ger samma rätt.
  • Svenska uppfödare ska lämna in uppgifter på valpköparna under samma år valpen är född. Valpköparen har rätt att göra anspråk på medlemskapet även om inte uppfödaren lämnar in uppgifterna, samma tidsrymd gäller.
  • När en valpköpare anmäls för sitt gratis medlemskap så ska tiden för valpens leverans vara avgörande. Valpköpare till valpar levererade 1/1 – 30/6 får gratis medlemskap för resten av året. Valpköpare till valpar levererade 1/7 – 31/12 får gratis medlemskap innevarande år samt nästkommande år.
  • Bara en person per hushåll har rätt att vara gratismedlem, övriga får betala in som familjemedlemmar.
  • En person kan bara vara gratismedlem en gång, om ny valp/hund införskaffas så innebär det inte ett nytt gratismedlemskap.
  • En person som tidigare har varit medlem kan inte åberopa gratis medlemskap om en ny valp köps.
  • Nyhetsbrev skall skickas ut till ny medlem fr.o.m. det datum personen blev medlem, således inget retroaktivt utskick.

I regel får klubben ägaruppgifter genom uppfödarna, men inte alltid. Har Du inte blivit upplyst om Dina rättigheter meddela oss gärna så får Du ett medlemskapsår nu även om det är några år sedan valpköpet.

Länk för uppfödare eller valpköpare att anmäla ett års valpköparmedlemskap.

GDPR

Svenska Schweisshundklubbens hantering av personuppgifter.

Se klubbens personuppgiftspolicy

Rulla till toppen